Başvuru Formu

Başvuru Formu

Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

Adınız *

 

Soyadınız *

 

Uyruk**

 

TC Kimlik Numarası*

 

Pasaport / Kimlik No**

 

Telefon / Faks Numarası*

 

E-posta*

 

Tebligat Adres*

 

 

 

*  30356 Sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında” Resmî Gazete tebliğine istinaden veri girişi zorunlu alanlar.

** Yabancı uyruklu ilgili kişilerin veri girişi zorunlu alanlarıdır.

 

Lütfen USDF  ile olan ilişkinizi belirtiniz.

Üye

☐ Evet        ☐ Hayır

Ziyaretçi

☐ Evet        ☐ Hayır

İş Ortağı

☐ Evet        ☐ Hayır

Çalışan veya Eski Çalışan

☐ Evet        ☐ Hayır

        Eğer “Evet” ise çalışılan yıllar

….……..  /  ……..…..

Çalışan Adayı

☐ Evet        ☐ Hayır

       Eğer “Evet” ise

☐ İş Başvurusu        ☐ Özgeçmiş Paylaşımı

Tarih: ………/………/……….

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

☐ Evet        ☐ Hayır

      Eğer “Evet” ise

Çalışılan Firma / Pozisyon Bilgisi:

………………………………....../………………………………………

USDF içerisinde iletişimde olduğunuz Birim: …………….…………………………………………………………

Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…………………………………………………

 

 

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

  • Tebligat adresime noter tebliği.
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) veya kurumsal e-mail adresime bildirim.
  • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim yapılmamaktadır. Kişinin ıslak imzası gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, USDF ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, USDF tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için USDF ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde USDF, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı                          :

Başvuru Tarihi                   :

İmza                                     :

 

Lütfen güvenlik kutucuğunu işaretleyin 0195basvuru-formu-68377 2kvkk-bilgilendirme-40633,basvuru-formu-68377, 0 sub tr